Tiệc mừng công drama "Woman of Dignity" ngày 24.2

Tiệc mừng công drama "Woman of Dignity" ngày 24.2

Tiệc mừng công drama "Woman of Dignity" ngày 24.2 drama "Woman of Dignity" đã hoàn tất cảnh quay vào ngày 23.2 vừa qua, phim tiền sản xuất và dự kiến sẽ chiếu trong năm 2017 trên kênh SBS Kim Hee Sun ...