"While You Were Sleeping" sẽ ra mắt vào cuối tháng 9

"While You Were Sleeping" sẽ ra mắt vào cuối tháng 9

Theo một nguồn tin từ ngành công nghiệp giải trí, bộ phim chiếu tiếp theo "Suspicious Partner", là “Reunited Worlds”, bởi 2 bộ phim này đều bao gồm 20 tập, nên "While You Were Sleeping"sẽ ra mắt vào cuối th...