jichangwook

Ji Chang Wook xác định ngày nhập ngũ

Nam diễn viên Ji Chang Wook sẽ là nghệ sĩ tiếp theo tạm rời Kbiz một thời gian để thực hiện nghĩa vụ với đất nước Ngày nhập ngũ của anh được xác định vào ngày 14 tháng 8. Ji Chang Wook sẽ có 2 tháng huấn l...