apink-luv-practice

[Netizenbuzz] Vũ đạo của APINK

VŨ ĐẠO CỦA LUV 1. Tôi thực sự không hiểu sao mà có một số người có thể không thích Apink được nhỉ?! Thành thật mà nói ngay từ lúc đầu tôi thực sự không thích cũng như không ghét họ. Nhưng sau khi tôi xem A...