Han Ji Min xem xét comeback trong movie  Miss Baek

Han Ji Min xem xét comeback trong movie Miss Baek

Sau khi kết thúc các đợt quảng bá cho movie Age of Shadows và tham gia một vai diễn khách mời trong SBS Jealously Incarnate, Han Ji-min đang cân nhắc về Miss Baek là dự án tiếp theo của mình. Nếu cô ấy xác ...
page

Top 30 ngôi sao nam, nữ “hoàn hảo không kẽ hở”

Cuộc khảo sát diễn ra với số lượng rất hơn -  452.548 thành viên đã tham gia bình chọn. Fan Cafe diễn đàn Văn hóa và Đời sống (tại Daum) gồm 1.230.000 thành viên đã tổ chức một cuộc khảo sát bình chọn từ ngà...