K-Chanel

I.O.I tổ chức livestream nhân dịp 5 năm debut

I.O.I sẽ tổ chức buổi phát sóng miễn phí mang tên “I.5.I - Yes, I Love It!” trên Olleh TV, Seezn & TVING lúc 5h chiều (Việt Nam) ngày 4/5 nhân dịp kỉ niệm 5 năm nhóm debut. 2 thành viên Kang Mina và Joo Kyulkyung có thể sẽ vắng mặt vì bận lịch trình.

Leave a Reply