K-Chanel

B1A4 phát hành digital single kỷ niệm 10 năm ra mắt

Digital single sẽ được phát hành vào ngày 23/4.

Leave a Reply