WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c54a84-fa87b5.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Big Hit Entertainment chuẩn bị lên sàn chứng khoán - SAOKPOP
K-Chanel

Big Hit Entertainment chuẩn bị lên sàn chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc cho biết Big Hit đã vượt qua vòng thẩm định sơ bộ ngày 7/8, dự kiến chính thức lên sàn chứng khoán trong nửa cuối năm nay. Theo đó, Big Hit đã được phê duyệt chào bán chứng khoán trên sàn giao dịch tổng hợp KOSPI. Đây là chỉ số chứng khoán tổng hợp đại diện cho Hàn Quốc, tương đương với chỉ số S&P 500 của Mỹ.

Theo quy định lên sàn chứng khoán của KOSPI, trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận thông báo kết quả thẩm định sơ bộ, Big Hit phải nộp đơn xin chào bán chứng khoán và bắt đầu quy trình đăng ký. Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán NH, Công ty TNHH Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc, và ngân hàng JP Morgan sẽ trực tiếp quản lý Big Hit. Ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc Mirae Asset Daewoo sẽ có trách nhiệm tư vấn cho công ty.

Leave a Reply