K-Chanel

ASTRO thông báo trở lại với mini album thứ 8

Ngày 12/7, Fantagio Music đã tung teaser thông báo ASTRO sẽ trở lại vào ngày 2/8 với mini album thứ 8 mang tên "SWITCH ON".

Leave a Reply