K-Chanel

JYP Entertainment chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam mới

JYP Entertainment sẽ sớm ra mắt một nhóm nhạc nam mới thông qua "Nizi Project 2" hợp tác với Sony Music Japan.

"Nizi Project 2" sẽ tổ chức auditions tại 11 thành phố thuộc Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong suốt tháng 11 và tháng 12. Chủ tịch Park Jin Young sẽ có mặt trong buổi thử giọng của từng thành phố.

Các ứng viên nam thuộc bất kỳ quốc tịch nào, nói được tiếng Nhật và không thuộc cơ quan giải trí khác, độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi có thể đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày 13/7. Những thành viên xuất sắc cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2022 và sẽ có mặt trong nhóm nam mới dự kiến ra mắt vào tháng 2 năm 2023.

Leave a Reply