K-Netizen

[Netizen] Cách chia thu nhập của SM – YG – JYP

sm_yg_jy

Nguồn: Pann

SM
Thời hạn hợp đồng: 7 năm
Lượng bán album cứng: Công ty (95), Nghệ sĩ (5)
Lượng bán album cứng sau khi được làm mới: Công ty (90), nghệ sĩ (10)
Sự kiện: Công ty (60), Nghệ sĩ (40)
Quảng bá ngoài nước: Công ty (30), Nghệ sĩ (70)
Ghi chú: Lợi nhuận vẫn được chia kể cả khi không đạt đến điểm hòa vốn

YG
Thời hạn hợp đồng: 5 năm
Lượng bán album cứng: Công ty (50), Nghệ sĩ (50)
Lượng bán album cứng sau khi được làm mới: Công ty (30), nghệ sĩ (70)
Sự kiện: Công ty (40), Nghệ sĩ (60)
Quảng bá ngoài nước: Công ty (50), Nghệ sĩ (50)
Ghi chú: Lợi nhuận vẫn được chia kể cả khi không đạt đến điểm hòa vốn

JYP
Thời hạn hợp đồng: 7 năm
Lượng bán album cứng: Công ty (50), Nghệ sĩ (50)
Lượng bán album cứng sau khi được làm mới: Công ty (50), nghệ sĩ (50)
Sự kiện: Công ty (60), Nghệ sĩ (40)
Quảng bá ngoài nước: Công ty (50), Nghệ sĩ (50)
Ghi chú: Lợi nhuận vẫn được chia kể cả khi không đạt đến điểm hòa vốn

FNC
Thời hạn hợp đồng: 7 năm
Lượng bán album cứng: Công ty (70), Nghệ sĩ (30)
Lượng bán album cứng sau khi được làm mới: Công ty (50), nghệ sĩ (50)
Sự kiện: Công ty (60), Nghệ sĩ (40)
Quảng bá ngoài nước: Công ty (50), Nghệ sĩ (50)
Ghi chú: Lợi nhuận không được chia nếu không đạt đến điểm hòa vốn

DSP
Thời hạn hợp đồng: 5 năm
Lượng bán album cứng: Công ty 50), Nghệ sĩ (50)
Lượng bán album cứng sau khi được làm mới: Công ty (50), nghệ sĩ (50)
Sự kiện: Công ty (50), Nghệ sĩ (50)
Quảng bá ngoài nước: Công ty (50), Nghệ sĩ (50)
Ghi chú: Lợi nhuận vẫn được chia kể cả khi không đạt đến điểm hòa vốn

1. [+86, -18] Hãy có tâm như YG

2. [+64, -7] JYP đã chuyển thành Công ty (30) và Nghệ sĩ (70) rồi

3. [+61, -10] Những nhóm có quảng bá nước ngoài như TVXQ, SNSD, và Super Junior chắc daebak lắm nhỉ ㅋㅋ EXO dường như gần đây cũng bắt đầu tiến ra nước ngoài rồi. Đoán là SM vẫn chưa đủ thỏa mãn với quảng bá trong nước và đang cố mở rộng độ nổi tiếng quốc tế của họ. Dù sao thì, 9:1 vẫn quá đáng

4. [+31, -1] Thu nhập từng cá nhân của YG không đùa được đâu ㅋㅋㅋㅋ Bọn họ cũng tự sản xuất nhạc cho mình nữa nên tiền bản quyền cũng nhiều vch ý ㅋㅋ Cứ nhìn nhà của GD với TOP mà xem, đại gia ghê luôn .

5. [+28, -3] Kkhông thể tin được YG. Họ đúng là dâng hết mọi thứ cho nghệ sĩ của mình theo nghĩa đen luôn đấy. Nếu tui mà là một nghệ sĩ thành công thì chắc chắn là kí hợp đồng với YG thôi. Phân chia lợi nhuận như thế kia hời quá thể đáng ㅋㅋ

6. [+25, -5] SM mặt dày thiệt luôn

7. [+24, -0] JYP công tâm nhất nhỉ

8. [+23, -0] Công ty đáng tin tưởng = JYP

Leave a Reply