WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-35bbb73-4eb0e6.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Rating thứ 5 ngày 27.10: Shopping King Louie vươn lên dẫn đầu,On The Way To The Airport tăng nhẹ - SAOKPOP
K-Movie/Drama

Rating thứ 5 ngày 27.10: Shopping King Louie vươn lên dẫn đầu,On The Way To The Airport tăng nhẹ

Rating thứ 5 ngày 27.10: Shopping King Louie vươn lên dẫn đầu,On The Way To The Airport tăng nhẹ
Theo thống kê của Nielsen Rating, tập 11 của Shopping King Louie đã đạt mức rating 10.5% tăng nhẹ 0.3% so với tập trước khu vực đô thị đạt 10.9%vươn lên vị trí dẫn đầu.


Trong khi đó On The Way To The Airport cũng tăng nhẹ 0.5% lên mức 9.3% khu vực đô thị đạt 9.8% là mức rating cao nhất từ tập 1 đến nay.

Jealousy Incarnate rating không đổi ở mức 10.2% khu vực đô thị 11.4%

Nielsen Rating
1. [MBC] Shopping King Louie :10.2→ 10.5
2.[SBS] :Jealousy Incarnate:10.2 →10.2
3.[KBS2] On The Way To The Airport:8.8  →9.3

TnMS Rating:
1.[MBC] Shopping King Louie: 10.9 →11.1
2. [SBS] Jealousy Incarnate: 8.8 →10.0
3.[KBS2] On The Way To The Airport: 7.2
 

 

cre: AGB, TnMS
Theo Kites

Leave a Reply