K-Movie/Drama

Rating thứ 3 ngày 9.5: Individualist Ms Ji Young tăng mạnh

Rating thứ 3 ngày 9.5: Individualist Ms Ji Young tăng mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, Individualist Ms Ji Young kết thúc tăng gấp đôi so với tập trước đạt 4.8%
The Liar and His Lover kết thúc tăng 0.2% lên 1.4%, khu vực đô thị đạt 1.5%

Các bộ phim Whisper; Rebel: Thief Who Stole The People hoãn chiếu do bầu cử Tổng thống

Nielsen Rating:

10:00 PM
1.[KBS2] Individualist Ms Ji Young: 2.4→4.8 END*
11:00 PM
1.[tvN] The Liar and His Lover: 1.2→1.4 END*

 

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply