K-Photos

Red Velvet xinh tươi đi tổng duyệt chương trình

Ngày 8, nhóm Red Velvet đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.

Leave a Reply