Sao Hàn 16/12: Hani đội nón lá tỏ tình fan Việt, cặp ‘Tiên nữ cử tạ’ đọ kute