Sao Hàn 10/12: Dara nhuộm tóc 7 sắc cầu vồng, VIXX phóng xe máy ở Đà Nẵng

Các chàng trai nhóm VIXX chia sẻ ảnh ăn chơi ở Đà Nẵng trong 3 ngày ghi hình show tại đây.