K-Chanel

Yang Hyun Suk thông báo hoãn ngày phát hành album repackaged của iKON

Ngày 23/12/2018, chủ tịch YG đã đăng tải một tấm ảnh được cho là bìa repackaged album của iKON cùng với dòng caption: "Chúng tôi nghĩ rằng ngày phát hành album New Kids Repackage của iKON sẽ vào khoảng đầu tháng 1. Sẽ sớm công bố thời gian chính thức" lên instagram cá nhân của mình."

Vào tháng 10, Yang Hyun Suk lên kế hoạch cho các nhóm nam của nhà YG Entertainment và thông báo rằng iKON sẽ phát hành album repackaged vào ngày 31 tháng 12. Và album này hiện đã bị trì hoãn đến tháng 1 để hoàn thiện chất lượng album tốt hơn.

Hiện tại, iKON đang tổ chức concert ở nước ngoài. Nhóm đã biểu diễn tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 6 và 7 tháng 11, sau đó biểu diễn tại Manila, Philippines vào ngày 11 tháng 11, tại Jakarta, Indonesia vào ngày 18 tháng 11 và tại Hồng Kông vào ngày 25 tháng 11. Nhóm sẽ biểu diễn ở Osaka, Nhật Bản vào cuối tuần 22 và 23 tháng 12.


Leave a Reply