WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3019d41-cf9038.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

WJSN xác nhận trở lại vào tháng 1/2019 - SAOKPOP
K-Chanel

WJSN xác nhận trở lại vào tháng 1/2019

Ngày 24 tháng 12 lúc nửa đêm (KST), ngày comeback của WJSN đã được xác nhận là ngày 8 tháng 1 thông qua một bức ảnh teaser đầu tiên trên Twitter. Tiêu đề của bản phát hành mới dường như mang tên là “W J Stay?”

Leave a Reply