K-Chanel

WJSN ra mắt nhóm nhỏ thứ hai

Ngày 26/4, Star Ship đã bất ngờ công bố bức ảnh teaser thông báo sớm ra mắt nhóm nhỏ mới “WJSN The Black” của nhóm nhạc WJSN.

Theo teaser “WJSN The Black”, phía bên dưới lần lượt là tên của các thành viên gồm Seola, Exy, Bona và Eunseo. Ngoài ra, trong bức ảnh còn có nội dung về đĩa đơn ra mắt đầu tiên của nhóm là “My Attitude” sẽ chính thức được phát hành vào ngày 12/5.

Trước đó, WJSN đã ra mắt nhóm nhỏ đầu tiên tên “Chocome” gồm các thành viên Soobin, Luda, Yeoreum và Dayoung.

Leave a Reply