WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3012f84-3cbc1d.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Shownu (Monsta X) thông báo nhập ngũ - SAOKPOP
K-Chanel

Shownu (Monsta X) thông báo nhập ngũ

Shownu sẽ nhập ngũ vào ngày 22/07, là nhân viên phục vụ xã hội do tiền sử phẫu thuật bong võng mạc ở mắt trái và bị trật khớp vai. Nam thần tượng đã tự viết thư thông báo cho fan về thông tin này.

Leave a Reply