WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c50334-fbf0b8.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

P.O. (Block B ) chính thức rời công ty Seven Seasons - SAOKPOP
K-Chanel

P.O. (Block B ) chính thức rời công ty Seven Seasons

Ngày 11/9, Seven Seasons thông báo hợp đồng giữa P.O. (Block B) và công ty đã kết thúc. Sau cuộc thảo luận dài, P.O. quyết định không tái ký và chia tay công ty.

Leave a Reply