K-Chanel

Oh My Girl trở lại vào tháng 3

Vào ngày 7/2, WM Entertainment thông báo, "Oh My Girl s tr li vi mt album mi vào tháng 3." Đây là album đánh dấu sự trở lại của Oh My Girl sau 10 tháng kể từ khi album "Dear OH MY GIRL" của nhóm được phát hành vào tháng 5 năm 2021 với ca khúc chủ đề "Dun Dun Dance".Leave a Reply