K-Chanel

Inseong (SF9) chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Ngày 5/2, FNC Entertainment cho biết Inseong sẽ vào trung tâm huấn luyện vào ngày 21/3 tới để huấn luyện quân sự cơ bản, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đội quân nhạc. Anh sẽ là thành viên đầu tiên của SF9 đi nghĩa vụ quân sự.

Thành viên khác của SF9 cũng sinh năm 1993 giống Inseong là Young Bin cũng đang sắp sửa thực hiện nghĩa vụ quân sự, song thời gian nhập ngũ cụ thể vẫn chưa được quyết định.

Leave a Reply