K-Chanel

JYP tung teaser ra mắt nhóm nhạc nữ mới “Xdinary Heroes”

Sau khi đăng tải teaser thông báo về dự án ra mắt nhóm nhạc mới. Mới đây, JYP đã công bố phim logo hé lộ tên của nhóm nhạc mới "Xdinary Heroes".

"Xdinary Heroes" là viết tắt của cụm từ “Extraordinary Heroes”, có mối liên hệ với cụm từ “WE ARE ALL HEROES” từng xuất hiện trong teaser được tung ra trước đó, mang ý nghĩa rằng “bất cứ ai cũng có thể trở thành anh hùng”. 

Nhóm nữ mới dự kiến ra mắt vào tháng 2 năm 2022.

Leave a Reply