K-Chanel

Junghwan là thành viên tiếp theo của Treasure dương tính với COVID-19

Vào ngày 16/7, công ty chủ quản YG Entertainment cho biết: "Ngoài Doyoung và So Junghwan các thành viên khác và staff của TREASURE đều cho kết quả âm tính trong các xét nghiệm bổ sung được thực hiện cho đến hiện tại".

Mặc dù đã xét nghiệm âm tính ở lần đầu nhưng trong quá trình kiểm tra sức khỏe liên tục thông qua bộ kit chuẩn đoán ở thời gian tự cách ly, So Junghwan đã cho kết quả dương tính, cuối cùng thì với xét nghiệm PCR đã xác nhận chính xác kết quả phản ứng dương tính với COVID-19.

Leave a Reply