K-Chanel

Kim Jaejoong phát hành phim tài liệu kể về chính mình “On The Road”

Với chặng đường hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật dài hơn 16 năm, Kim Jaejoong đã làm nên một bộ phim tài liệu về sự nghiệp của mình với tên đầy đủ là Jaejoong: On The Road – An Artist’s Journey.

Đây là phim tài liệu tự truyện của Jaejoong, nhìn lại con đường anh đã đi, những lo lắng và ước mơ về tương lai. Phim bao gồm cả những cảnh quay về việc tập luyện chuẩn bị trước concert và phỏng vấn về hoạt động nhóm trước đây của Jaejoong.

Đạo diễn chính của bộ phim tài liệu là Lee Jaehan – người nổi tiếng với tác phẩm A moment to remember, và người phu trách âm nhạc chính là Park Sungil – người phổ nhạc cho các OST của bộ phim Itaewon Class.

Leave a Reply