K-Chanel

Cộng sự thân cận của CEO Min Hee Jin bị HYBE sa thải

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng 31/5, Hybe đã quyết định không tổ chức biểu quyết bãi nhiệm Min Hee Jin, CEO của công ty con Ador, theo phán quyết tạm thời của Tòa án vào ngày trước đó. Tuy nhiên, hai thành viên thân cận với Min trong ban điều hành Ador đã bị bãi nhiệm, và ba nhân sự mới được bổ nhiệm thay thế.

Việc tái cơ cấu ban giám đốc Ador từ một thành viên thành ba thành viên đã dẫn đến nhiều suy đoán rằng quyền lực của CEO Min trong các hoạt động của NewJeans sẽ bị giảm bớt. Giám đốc Min đã tổ chức một buổi họp báo vào lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày để nêu rõ quan điểm của mình về tình hình này.

Trước đó, vào ngày 30/5, Tòa án khu vực Trung Seoul trong phiên sơ thẩm đã đồng ý với đơn khiếu nại của Min Hee Jin, yêu cầu cấm Hybe thực hiện quyền biểu quyết bãi nhiệm bà.

Hội đồng xét xử cho rằng cả hai bên phải tuân thủ các điều khoản hợp đồng, theo đó Hybe đã cam kết để Min Hee Jin giữ chức vụ CEO của Ador trong 5 năm, trừ khi có lý do hợp lý để từ chức; và lý do Hybe đưa ra để bãi nhiệm Min chưa đủ thuyết phục.

Tòa án nhận thấy rằng Min Hee Jin có ý định chiếm đoạt quyền quản lý để làm suy yếu sự kiểm soát của Hybe đối với Ador, nhưng khó có thể xác định rõ ràng các hành vi cụ thể của bà, chỉ là hành vi phản bội chứ chưa đến mức phạm pháp. Dự kiến Hybe sẽ bổ sung thêm tài liệu pháp lý do Tòa đã thừa nhận động cơ của Min Hee Jin.

Leave a Reply