K-Chanel

Big Hit Entertainment tổ chức sự kiện chào năm mới với dàn lineup đặc biệt

Big Hig Entertainment và các công ty con hay công ty hợp tác của Big Hit sẽ tổ chức sự kiện “2021 NEW YEAR'S EVE LIVE presented by Weverse” dành cho các nghệ sĩ đến từ công ty. Ngày 10/11, NU'ESTENHYPEN đã xác nhận sẽ tham gia sự kiện.

“2021 NEW YEAR'S EVE LIVE” là concert đầu tiên dành cho các nghệ sĩ của Big Hit Labels được tổ chức đồng thời thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp và phát trực tuyến trực tuyến vào ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2020. Cùng với buổi biểu diễn, sự kiện đếm ngược chào đón năm mới 2021 cũng sẽ được tổ chức.

Thông tin chi tiết về “2021 NEW YEAR'S EVE LIVE” cũng như nghệ sĩ tiếp theo góp mặt trong sự kiện sẽ được công bố trong thời gian tới.

Leave a Reply