K-Chanel

Big Hit Entertainment đổi tên thành tập đoàn HYBE

Ngày 10 tháng 3, thông tin BigHit Entertainment đổi tên hành HYBE CORPORATION đã khiến nhiều người hâm mộ phải bàng hoàng vì cái tên một trong số họ yêu thích đã bị đổi tên.

Theo đó, HYBE CORPORATION được giới thiệu với mục đích sản xuất âm nhạc, biểu diễn, quản lý và kinh doanh internet. Bên cạnh đó, danh mục bất động sản cũng đã được HYBE tích hợp vào mục đích kinh doanh, vì HYBE sẽ cho các công ty con và các chi nhánh khác thuê lại các phòng thực hành và không gian phụ trợ. Slogan mới của công ty là “We Believe In Music”.

Với động thái này, Bighit thực chất chỉ là "chiếc ô che chở" công ty và công việc kinh doanh của họ. Họ có ý định loại bỏ từ ‘Entertainment’ để cho thấy rằng toàn bộ sẽ chuyển đổi thành tập đoàn công ty cung cấp các nội dung khác nhau.

Bên cạnh việc quản lý các doanh nghiệp liên quan đến giải trí, công ty còn hướng tới việc mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như du lịch cũng như bất động sản. Do đó, HYBE Corporation sẽ thay thế rên ‘BigHit Entertainment’ nếu nó được thông qua cuộc họp cổ đông diễn ra vào ngày 30 tháng 3.

Leave a Reply