WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-3c53d60-6b5e6b.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Aron thông báo quay trở lại hoạt động cùng NU'EST sau thời gian điều trị tâm lý - SAOKPOP
K-Chanel

Aron thông báo quay trở lại hoạt động cùng NU’EST sau thời gian điều trị tâm lý

Hồi đầu tháng 1, Aron đã thông báo tạm dừng hoạt động vì lý do sức khoẻ trên chương trình radio To.Night. Sau 6 tháng, Aron đã thông báo chính thức quay trở lại tiếp tục hoạt động cùng các thành viên sau thời gian nghỉ ngơi.

Anh chia sẻ: "Sức khỏe của tôi đã được cải thiện rất nhiều.  ôi cũng đã quay trở lại với các hoạt động bắt đầu từ sân khấu Music Bank vào thứ 6 tuần trước. Đặc biệt là cả nhóm đang chuẩn bị nhiều thứ lắm mà chưa tiết lộ được".

Leave a Reply