K-Chanel

Ahn Ji Young (Bolbbalgan4) thông báo comeback với “Butterfly Effect”

Ahn Ji Young (Bolbbalgan4) sẽ comeback vào ngày 26/10 với sản phẩm âm nhạc "Butterfly Effect".

Leave a Reply