Tiệc mừng công "Weightlifting Fairy Kim Bok Joo" 11/1

Tiệc mừng công của bộ phim “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo” được tổ chức vào 11/1.

 

 

Cre: tổng hợp
Theo Kites