Họp báo bộ phim "Missing 9" 12/1

Họp báo bộ phim “Missing 9” được tổ chức vào 12/1.