K-Movie/Drama

Ryu Jun Yeol và Lee Je Hoon cùng nhau tham gia chương trình thực tế mới về du lịch

Travel” là một chương trình du lịch với hai ngôi sao trên cùng một chuyến đi khi họ tìm kiếm bản thân thật sự của mình. Các nhân viên sẽ không can thiệp tới các ngôi sao để họ có thể được hoàn toàn tự do khi tận hưởng chuyến đi. Thay vì thể hiện cuộc sống của họ như những người nổi tiếng, họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ với tư cách là một du khách.

Sau khi xác nhận Ryu Jun Yeol là thành viên, Lee Je Hoon cũng đã xác nhận tham gia dàn cast. Chương trình được tạo ra bởi giám đốc sản xuất (CP) Cho Seung Wook, người đã tạo ra “Hidden Singer”, và PD Choi Chang Soo, người sản xuất “Ask us Anything”.

Leave a Reply