Rating thứ 6 ngày 19.5: Man To Man giảm mạnh

Rating thứ 6 ngày 19.5: Man To Man giảm mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, Man To Man giảm 1.04% xuống 2.988%, khu vực đô thị đạt 3.277%

Chicago Typewriter tăng 0.175% lên 2.45%, khu vực đô thị đạt 2.672%
Tập đặc biệt show Youn’s Kitchen đạt 9.082%, khu vực đô thị lên tới 10.811%


Nielsen Rating:

8:30 PM
1.[tvN] Chicago Typewriter: 2.275→2.450
9:50 PM
1.[tvN] Youn’s Kitchen: 9.082 (Special)  END*
11:00 PM
1.[JTBC] Man To Man: 4.028→2.988

 

 

 

tổng hợp
Theo Kites