Rating thứ 6 ngày 11/8: Các chương trình đều giảm

Rating thứ 6 ngày 11/8: Các chương trình đều giảm
Theo thống kê Nielsen Korea, Strongest Deliveryman giảm 1.3% xuống 4.3%


Woman of Dignity giảm 1.556% xuống 8.430%, khu vực đô thị đạt 8.982%

Show Three Meals a Day- Ocean Ranch  cũng giảm 1.335% xuống 9.233%, khu vực đô thị đạt 9.812%

Truyền hình mặt đất

23:00PM
1.[KBS2] Strongest Deliveryman: 5.6→4.3
Truyền hình cáp:

22:00 PM
1.[tvN] Three Meals a Day- Ocean Ranch: 10.568→ 9.233
23:00 PM
1.[jTBC] Woman of Dignity: 9.986→8.430

 

 

tổng hợp
Theo Kites