K-Movie/Drama

Rating thứ 4 ngày 31.5: Suspicious Partner tăng mạnh

Rating thứ 4 ngày 31.5: Suspicious Partner tăng mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, tập 13  đạt 7.5%, khu vực đô thị đạt 9.2% tăng 0.4% so với tập 11 . Tập 14 tăng 1.8% lên 9.3% khu vực đô thị đạt 10%

Ruler: Master of The Mask tập 13 đạt 11.7% giảm 0.4% so với tập 11 và tập 14 tăng 1.9% lên 13.6%, khu vực đô thị đạt 14.5%

Seven Day Queen khởi động khá thấp chỉ đạt 6.9%, thấp hơn 1.4% so với tập cuối tiền nhiệm Mystery Queen

Nielsen Rating:

1.[MBC] Ruler: Master of The Mask: 11.7%||13.6%
2.[SBS] Suspicious Partner: 7.5%||9.3%
3.[KBS2] Seven Day Queen: 6.9 NEW*

 

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply