K-Movie/Drama

Rating thứ 4 ngày 10.5: Ruler: Master of The Mask khởi động thuận lợi

Rating thứ 4 ngày 10.5: Ruler: Master of The Mask khởi động thuận lợi

Theo thống kê Nielsen Korea,Ruler: Master of The Mask khởi động với rating part1 9.7% khu vực đô thị đạt 10.5%; part 2 11.6% khu vực đô thị đạt 12.1%

Mystery Queen giảm 0.3% xuống 8.7% khu vực đô thị đạt 8.8%
Suspicious Partner khởi động với part 1 6.3% và part 2 6.8%

Nielsen Rating

1.[MBC] Ruler: Master of The Mask: 9.7%|11.6% NEW*
2.[KBS2] Mystery Queen: 9.0→8.7
3.[SBS] Suspicious Partner: 6.3%|6.8% NEW*

 

 

tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply