K-Movie/Drama

Rating chủ nhật: Laurel Tree Tailors và Blow Breeze lập kỉ lục mới

Rating chủ nhật: Laurel Tree Tailors và Blow Breeze lập kỉ lục mới

Theo thống kê Nielsen Korea tập 34 Laurel Tree Tailors tăng mạnh 8% lên 33%, cao hơn kỉ lục cũ 0.5%.


Blow Breeze cũng tăng mạnh 3.8% lên 15.1% cao hơn kỉ lục cũ 0.4%
Father I’ll Take Care of You tăng 2.7% lên 12.2%, khu vực đô thị đạt 13.6%

Phim truyền hình
7:55 PM
1. [KBS2] Laurel Tree Tailors 25.0→33.0
08:45 PM
2. [MBC] Blow Breeze 11.3→15.1
10:00 PM
1. [MBC] Father I’ll Take Care of You 9.5→12.2

Chương trình giải trí
05:00 PM
1. [MBC] King of Mask Singer 13.1 [↑0.1%]
2. [KBS2] The Return of Superman 10.9[↓1.1%]
3. [SBS] Flower Crew 3.8[↓0.2%]
06:00 PM
1. [KBS2] 2 Days & 1 Night 16.5[↓3.3%]
2. [MBC] Secretly, Greatly 8.2[↑1.4%]
3. [SBS] Running Man 5.9[↓0.7%]
09:15 PM
1. [KBS2] Gag Concert (개그콘서트) 10.4[↓0.3%]
 

 

 

cre: tổng hợp
Theo Kites

Leave a Reply