K-Movie/Drama

Park Hyung Sik mở công ty mới

Sau khi rời công ty giải trí UAA (United Artist Agency), Park Hyung Sik đã thành lập công ty mới là P&Studio cùng người quản lý đã gắn bó cùng anh kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Nam diễn viên Sung Yu Bin cũng xác nhận rời công ty giải trí UAA để đầu quân cho P&Studio. Phía UAA cũng đã xác nhận thông tin và cho biết vẫn ủng hộ hoạt động của hai nam diễn viên với quan hệ hợp tác chiến lược.

Leave a Reply