K-Movie/Drama

Kim Seon Ho, Youn Yuh Jung và Kim Yun Jin thảo luận tham gia phim điện ảnh “Dog Days”

Ngày 20 tháng 9, Kim Seon Ho, Youn Yuh JungKim Yun Jin đã chấp nhận lời đề nghị tham gia bộ phim "Dog Days" và hiện đang đàm phán để thương lượng các chi tiết về hợp đồng. Trong khi đó, có thông tin cho rằng Kim Seon Ho đã chấp nhận lời đề nghị tham gia nhờ những nữ diễn viên tiền bối rất được kính trọng và niềm tin của anh ấy đối với công ty sản xuất JK Film.

Đây là phim kể về những người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội cùng với thú cưng của họ. Bộ phim dự kiến được bấm máy vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 năm sau.

Leave a Reply