K-Movie/Drama

JYP Entertaiment bắt tay với công ty mới Npio để quản lý diễn viên

Trong mấy tháng gần đây, JYP Entertainment đã trăn trở rất nhiều về việc quản lý bộ phận diễn viên. Việc duy trì bộ phận diễn viên khiến công ty lo lắng nhiều do có liên quan đến vấn đề hoạt động độc lập của phó chủ tịch Pyo Jong Rok. Rất nhiều phương án được thảo luận, nhưng cuối cùng họ đã đón nhận sự thay đổi khi chính thức hóa việc đồng quản lý với Npio Entertainment. 

Ngày 24/7, JYP Entertainment thông báo: "JYP Entertainment (dưới đây gọi là JYP) đã đưa ra quyết định sẽ đồng quản lý bộ phận diễn viên cùng Npio Entertainment từ ngày 1/9".

Tiếp đó, công ty giải thích: "Npio Entertainment (dưới đây gọi là Npio) là công ty sản xuất phim truyền hình/điện ảnh và cũng là công ty giải trí chuyên quản lý diễn viên do phó chủ tịch JYP Pyo Jong Rok thành lập".

Công ty cũng làm rõ về hợp đồng của các diễn viên: "Sau khi thảo luận với toàn bộ các diễn viên trực thuộc JYP, chúng tôi đã quyết định sẽ cùng Npio đồng quản lý các diễn viên Yoon Park, Shin Eun Soo, Kang Hoon, Shin Ye Eun, Kim Dong Hee, Lee Chan Sun trong thời hạn hợp đồng họ ký với JYP. Các diễn viên còn lại đã đồng ý chấm dứt hợp đồng và dự định sẽ tự do tìm kiếm công ty quản lý mới cho mình".

Leave a Reply