K-Movie/Drama

Gong Yoo xem xét tham gia phim điện ảnh “Seo Bok”

Vào ngày 3 tháng 8, công ty quản lí của Gong Yoo đã xác nhận anh ấy đã được mời đóng vai chính trong bộ phim mới "Seo Bok". Phía đại diện cho biết rằng: "Anh ấy đang tích cực xem xét lời đề nghị này." Nếu Gong Yoo đồng ý lời đề nghị này, thì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh ấy sau drama "Goblin" của đài tvN, bộ phim đã kết thúc vào tháng 1 năm 2017.

“Seo Bok” là movie cổ trang nói về một huyền thoại thời xưa, cũng chính là cận thần ngày đêm hầu hạ bên cạnh Tần Thủy Hoàng - vị vua đầu tiên của Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng nổi tiếng với tham vọng tìm kiếm thuốc trường sinh, Seo Bok chính là người được ông giao nhiệm vụ đi lấy thứ thần dược đó, thế nhưng đáng tiếc lại một đi không trở về. Không ai biết được ông đã gặp phải chuyện gì trong chuyến hành trình đó.

"Seo Bok" được viết bởi Lee Young Joo, đạo diễn của bộ phim nổi tiếng năm 2012 "Architecture 101".

Leave a Reply