K-Movie/Drama

Công ty đại diện của Seo In Guk cập nhật về tình hình kiểm tra sức khỏe của anh ấy

Công ty đại diện của Seo In Guk cập nhật về tình hình kiểm tra sức khỏe của anh ấy

Thông tin mới nhất được công bố về việc kiểm tra sức khỏe gần đây của Seo In Guk.

Vào ngày 27 tháng 4, hãng thu âm Jellyfish Entertainment cho biết: “Seo In Guk đã nhận được đánh giá y tế tại Văn phòng Quản lý Nhân lực Quân đội khu vực Seoul. Anh đã được khám sức khỏe tổng quát vào ngày hôm đó, nhưng anh cũng nhận được thông báo rằng cần phải được khám sâu hơn. Anh ấy sẽ được kiểm tra sâu hơn tại Trung tâm Kiểm tra Vật lý trung tâm tại Văn phòng Quản lí Nhân lực Quân đội vào ngày 5 tháng 6.

Seo In Guk được lệnh rời khỏi quân đội vào ngày 31 tháng 3 do tổn thương xương khớp ở mắt cá chân trái của mình. Theo báo cáo về việc bị rời khỏi quân đội, Jellyfish Entertainment nói rằng “Anh ấy đang cố gắng hết sức để phục vụ sau khi gia nhập” và tiếp tục xem xét khả năng tái ngũ của anh ấy.
 

 

Source: Soompi
Vtrans: Theo Kites

Leave a Reply