WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-375df42-e7617e.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wpoptions`

Zico thông báo trở lại với mini album thứ 4 "Grown Ass Kid" - SAOKPOP
K-Chanel

Zico thông báo trở lại với mini album thứ 4 “Grown Ass Kid”

ZICO đã xác nhận sự trở lại mini album thứ 4 "Grown Ass Kid" vào ngày 27/7.

Đây là lần đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Zico sau hai năm kể từ mini-album thứ 3 'RANDOM BOX' phát hành vào tháng 7/2020 và là lần phát hành album đầu tiên kể từ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

ZICO cũng sẽ sớm trở lại trên sân khấu khi góp mặt trong dàn line-up biểu diễn tại "SEOUL FESTA 2022" ngày 14/8/2022.

Leave a Reply