K-Chanel

Yujeong rời LABOUM sau 7 năm hoạt động

Hết hạn hợp đồng 7 năm, Yujeong là thành viên duy nhất sẽ rời NH EMG (Global H Media), trong khi 4 thành viên còn lại của LABOUM là Soyeon, ZN, Haein và Solbin đều quyết định gia hạn hợp đồng và tiếp tục các hoạt động nhóm.

Bên cạnh đó, nhóm sẽ ký hợp đồng độc quyền với Interpark Music Plus - công ty con của Interpark. Trước Yujeong, Yulhee đã rời LABOUM năm 2017 vì có con.

Leave a Reply