K-Chanel

WJSN tung teaser cho album đặc biệt “For The Summer”

Ngày 18 tháng 5, WJSN đã công bố phát hành một album đặc biệt mang tên “For The Summer”, và album sắp tới sẽ phát hành vào ngày 4 tháng 6 lúc 6 giờ chiều. Cùng với thông báo trở lại nhóm đã phát hành teaser đầu tiên, các thành viên của WJSN nắm tay nhau chạy về phía biển với đôi chân trần và tận hưởng một ngày hè trên bãi biển. 

WJSN hiện đang quảng bá với 10 thành viên trong khi Mei Qi, Xuan Yi và Cheng Xiao đang bận rộn với các hoạt động ở Trung Quốc.

Leave a Reply