K-Chanel

Teen Top tổ chức hai đêm diễn encore vào tháng 10

Teen Top sẽ tổ chức hai đêm diễn vào ngày 7 và 8/10 mang tên "we gonna rock it drop it top it hey don’t stop it pop it LIVE X 2" tại Seoul. Đây là buổi diễn encore sau 3 tháng của concert trước đó diễn ra vào tháng 7. Concert lần này được nhóm lên kế hoạch như một lễ hội nơi mà nghệ sĩ và khán giả có thể cùng nhau hòa mình vui đùa.

Vé concert đã được ưu tiên mở bán trước cho fanclub vào ngày 24/8 trên trang Interpark Ticket.

Leave a Reply