K-Chanel

Sunmi tung teaser comeback

Ngày 10/2, Sunmi đã đăng tải bài viết lên SNS chúc mừng 14 năm sự nghiệp kèm theo đó là teaser cho dự án comeback vào ngày 23/2.

sunmi-1.jpg

Leave a Reply