K-Chanel

Sakura, Nako, Hitomi (IZone) tạm ngưng hoạt động với AKB48

Miyawaki Sakura, Yabuki Nako và Honda Hitomi - những cô gái được chọn trở thành thành viên nhóm nhạc IZone - sẽ tạm thời ngưng hoạt động với AKB48 trong thời gian hoạt động với IZone.

Ngày 24/9, Off The Record - công ty quản lý của IZone - đã xác thực thông tin này thông qua thông báo chính thức.

Phía Off The Record cho biết: "Ba thành viên sẽ tạm dừng các hoạt động với nhóm AKB48 và tập trung hoạt động dưới tư cách IZone trong vòng hai năm sáu tháng, đến tháng 4/2021".

Như vậy, hoạt động cuối cùng của ba thành viên này với AKB48 sẽ là sự kiện bắt tay được lên lịch vào tháng 10/2018.

Leave a Reply